Kamp je odprt od 12.04.2024. Do 13.10.2024.

Info

Hišni red

Spoštovani gostje, zaradi čim bolj mirnega in prijetnega bivanja v kampu Straško, vas prosimo, da spoštujete navedeni hišni red.

Hišni red

 1. Gostje Kampa STRAŠKO so med svojim bivanjem dolžni upoštevati hišni red in pravila obnašanja, upoštevajoč mir in varnost vseh gostov Kampa, zlasti številnih otrok, ki v njem bivajo, ter premoženje Kampa in drugih gostov.
 2. Prijava gostov v Kampu je možna od 07.00 za goste v kamp mestih, od 12.00 za goste na parcelah in od 17.00 ure za goste v mobilnih hišicah ali glamping šotorih. Odjava gostov, ki so bivali na prostih kamp mestih, se opravi najpozneje do 18.00, za goste s parcel do 12.00, za goste, ki so uporabljali mobilne hišice ali glamping šotore, pa do 10.00 ure. Za vse odjave po navedenih rokih se zaračuna še en dan bivanja, vendar brez pravice do uporabe nastanitve.
 3. Gostje si lahko obračunajo in plačajo uporabljene storitve na dan odhoda ali vsak dan najpozneje do 20.30 ure. Da bi se izognili gneči ali v primeru predčasnega odhoda gostom priporočamo, da plačilo izvedejo dan pred predvidenim odhodom.
 4. Med bivanjem v kampu morajo gostje imeti pri sebi prijavnico, ki so jo prejeli ob prijavi na recepciji, in jo pokazati na zahtevo osebja Kampa.
 5. Vstop in izstop iz kampa ter vožnja z osebnimi ali drugimi motornimi vozili znotraj Kampa je možna le med 07.00 in 23.00 uro.
 6. Postavljanje šotorov in predšotorov je dovoljeno le v času med 09.00 in 21.00 uro.
 7. V kampu so lahko nastanjeni samo gostje, ki so prijavljeni na recepciji. Mladoletniki lahko v kampu bivajo le v spremstvu staršev ali polnoletnih oseb, ki so jim zaupani v varstvo in skrb. Za vsakega neprijavljenega gosta oziroma za vse neperijavljene storitve se plača nadomestilo za povzročeno škodo kampu in ogrožanje varnosti drugih gostov v višini od 150,00 €. Vse osebe, ki se znajdejo v Kampu in niso prijavljene kot gostje, bodo odstranjene iz Kampa.
 8. Največja dovoljena hitrost gibanja vozil v Kampu je 20 km/h. Pešci imajo prednost pred vsemi vozili. BODITE POZORNI NA OTROKE!
 9. Gostje morajo skrbeti za čistočo vseh prostorov, ki jih uporabljajo. Smeti je treba odložiti v samo za to predvidene koše in zabojnike, nameščene v Kampu. Gostje so dolžni sanitarne prostore zapustiti v urejenem stanju.
 10. Voda je pitna v vseh delih Kampa. Goste prosimo, da vodo zavestno in zmerno uporabljajo.
 11. Med bivanjem gostom ni dovoljeno kadar koli podnevi in ponoči ustvarjati hrupa (z uporabo radia, televizije, glasbil in podobno) in motiti drugih gostov z glasnim pogovorom, vpitjem, trkanjem ali na kakršen koli drug način. Vse goste, ki kakor koli vznemirjajo ali motijo prijetno bivanje in počitek drugih gostov ali kakor koli poškodujejo premoženje Kampa ali druge goste, lahko osebje Kampa odstrani iz Kampa ter jim zaračuna bivanje in morebitno nastalo škodo.
 12. Popoln mir in tišina v Kampu sta obvezna od 23.00 do 07.00 in od 13.00 do 15.00 ure.
 13. Prepovedano je kakršno koli poškodovanje drevesa in drugega zelenja, jemanje kamenčkov s plaže, ograjevanje območja, na katerem se biva, ter izvajanje kakršnih koli del na parceli ali na kamp mestih, saj bo v nasprotnem primeru gostu zaračunana škoda, ki je s tem nastala, osebje pa si v tem primeru pridržuje pravico, da gostu zavrne nadaljnje bivanje v Kampu.
 14. PREPOVEDANO je kurjenje ognja, ki vključuje kakršen koli odprt ogenj (npr. svečo), na katerem koli mestu znotraj Kampa. V mobilnih hišicah in na parcelah so dovoljeni samo plinski ali električni žari.
 15. Pomivanje posode ali perila ni dovoljeno na mestih, ki za to niso predvidena.
 16. Ni dovoljeno pranje vozil, prikolic ali čolnov na katerem koli mestu znotraj Kampa.
 17. Po 23.00 uri ni dovoljeno bivati, se zbirati ali prenočevati na plaži.
 18. PREPOVEDANA je vožnja čolnov, pedalinov, vodnih skuterjev in vseh drugih plovil znotraj plavalne cone.
 19. Na plaži je prepovedano ves dan/vso noč puščati ležalnike, brisače, preproge ali kakršne koli osebne predmete, saj bodo med čiščenjem plaže odstranjeni vsi predmeti.
 20. zbira mesta v Kampu (razen na oštevilčenih parcelah) je brezplačna, s pogojem, da so gostje dolžni prostor racionalno uporabljati, upoštevajoč druge goste. Številko mesta za kampiranje, dodeljeno gostu na recepciji ob prijavi, je gost dolžan označiti na vidnem mestu in ga ob odjavi vrniti na recepcijo.
 21. Parkiranje osebnih vozil ni dovoljeno zunaj nastanitvenih enot. Avto in druga prevozna sredstva, ki jih ni mogoče postaviti na parcelo, je gost dolžan parkirati izven Kampa na urejenem parkirišču.
 22. Osebe, ki obiščejo prijatelje ali družino, ki so gosti Kampa, morajo svoja vozila pustiti na parkirišču zunaj Kampa in se za obisk prijaviti na recepciji. Obiski so dovoljeni v času od 08.00 do 21.00 ure, v trajanju največ 2 uri, če pa obiskovalec podaljša čas obiska za več kot 2 uri, je dolžan pri odhodu plačati dnevno vstopnico v višini 10,00 €. V primeru, da obiskovalec zapusti kamp po 21.00 uri, je osebje Kampa pooblaščeno, da ob odjavi gostu, pri katerem je obiskovalec bival, zaračuna dnevno vstopnico v višini 10,00 € na osebo.
 23. Nadzor stanja inventarja mobilnih hišic se izvaja ob odjavi gostov, v primeru škode ali pomanjkanja inventarja pa je osebje pooblaščeno, da gostu zaračuna vso škodo, nastalo v dejanskem znesku.
 24. Če najdejo zapuščene, izgubljene ali pozabljene predmete, jih lahko gostje predajo na recepciji.
 25. Svoje dragocenosti (nakit, denar itd.) lahko, ob doplačilu, shranite v sefu, ki je na recepciji.
 26. HADRIA d. o. o. ne prevzema odgovornosti za morebitno tatvino, poškodovanje in izginotje premoženja gosta. Izključuje se tudi odgovornost za škodo, nastalo zaradi višje sile, zato gostom priporočamo, da zavarujejo svoje premoženje.
 27. Pošta prihaja v Kamp ob delavnikih popoldan, gostje pa jo lahko prevzamejo na recepciji.
 28. Vse pripombe in pritožbe lahko gostje Kampa pošljejo izključno na: reception@hadria.biz
 29. Vsem gostom, ki ne upoštevajo katere koli določbe tega hišnega reda in na kakršen koli drug način motijo ali vznemirjajo delovanje Kampa, druge goste in ogrožajo premoženje drugih, bosta odpovedani storitvi bivanja in nastanitve v Kampu, osebje pa jih bo odstranilo iz Kampa in od njih zahtevalo morebitno škodo.

Hišni red za lastnike hišnih ljubljenčkov

 1. Lastniki hišnih ljubljenčkov so jih dolžni ob prihodu ob predložitvi cepilne izkaznice prijaviti na recepciji in plačati nadomestilo za njihovo bivanje po uradnem ceniku Kampa.
 2. Gostje morajo svoje hišne ljubljenčke imeti privezane z nagobčnikom in privezane tudi znotraj nastanitvene enote. Gostje so dolžni očistiti iztrebke, ki jih hišni ljubljenček pusti in jih odložiti v predvidene koše.
 3. Hišne ljubljenčke je dovoljeno prhati samo v namenskih prhah, ki se nahajajo na sanitarnih vozlih.
 4. Prepovedano je vnašanje hišnih ljubljenčkov v prostore recepcije, trgovine, sanitarnih vozlov in na splošno v vse zaprte prostore, zlasti na otroška igrišča.
 5. Kopanje hišnih ljubljenčkov je dovoljeno samo na posebej označenem delu plaže. Gostje, ki kršijo to določbo hišnega reda, so dolžni na zahtevo osebja plačati 150,00 €.
 6. Bivanje hišnih ljubljenčkov v Kampu je dovoljeno, razen tistih hišnih ljubljenčkov, ki lahko kakor koli ogrozijo ali ovirajo varno in udobno bivanje gostov. Osebje Kampa je pooblaščeno od lastnika hišnih ljubljenčkov, ki ne upošteva tega hišnega reda, zahtevati, da zapusti Kamp.

Virtualni sprehod

Sprehodite se skozi našega kampa.

Take the tour
Navodilo

Izračunajte najkrajšo pot do nas

Računamo koliko ste udaljeni od kampa Straško

Iščete počitnice, ki so malo bolj na sjeveru?

Mi smo že tukaj!

Preverite naš kamp Omišalj na otoku Krku!

Obiščite kamp Omišalj

Iščete počitnice, ki so malo bolj na jugu?

Mi smo že tukaj!

Preverite naš kamp Jezera Lovišća na otoku Murteru!

Obiščite kamp Jezera Lovišća