Czas operacyjny: 12.04.2024 – 13.10.2024.

Info

Regulamin kempingu

Drodzy Goście, prosimy o przestrzeganie naszego regulaminu, abyśmy mogli zapewnić Państwu spokojny i przyjemny wypoczynek.

Regulamin kempingu

 1. Goście Kempingu STRAŠKO zobowiązani są do przestrzegania w czasie swojego pobytu regulaminu i reguł zachowania się, mając na uwadze spokój i bezpieczeństwo wszystkich gości Kempingu, w szczególności zaś wielu dzieci, które na nim przebywają oraz mając na uwadze mienie Kempingu i pozostałych gości.
 2. Zameldowanie gości na Kempingu następuje od godz. 7:00 w przypadku gości na miejscach kempingowych, od godz. 12:00 w przypadku gości na działkach kempingowych i od 17:00 w przypadku gości w domkach mobilnych lub namiotach typu glamping. Wymeldowanie gości, którzy przebywali na wolnych miejscach kempingowych następuje do godz. 18:00, gości z działek kempingowych do godz. 12:00, a gości ,który korzystali z domków mobilnych lub namiotów typu glamping do godz. 10:00. Przy wymeldowaniu po podanych terminach, pobrana zostanie opłata za jeszcze jeden dzień pobytu, lecz bez prawa do korzystania z zakwaterowania.
 3. Rozliczenia i płatności za wykorzystane usługi goście mogą dokonać w dniu wyjazdu lub w każdym innym dniu najpóźniej do godz. 20:30. W celu uniknięcia tłoku lub w przypadku wyjazdu o wczesnej porze, zaleca się, aby goście dokonali płatności przed planowanym wyjazdem.
 4. W czasie swojego pobytu na Kempingu goście są zobowiązani do posiadania przy sobie zgłoszenia zameldowania, które otrzymali przy meldowaniu się na recepcji oraz do przedłożenia go na prośbę pracownikom Kempingu.
 5. Wjazd i wyjazd z Kempingu oraz jazda osobowymi lub innymi pojazdami mechanicznymi w obrębie Kempingu jest możliwa tylko między godziną 7:00 a 23:00.
 6. Rozkładanie namiotu i przedsionka do namiotu jest dozwolone tylko w godzinach od 9:00 do 21:00.
 7. Na Kempingu moga byc zakwaterowani tylko goscie, którzy zostali zgłoszeni na recepcji. Osoby nieletnie moga przebywac na Kempingu tylko w towarzystwie rodziców lub pełnoletnich osób, pod opieke których zostały powierzone. Za każdego niezameldowanego gościa uiszcza się opłatę za szkodę spowodowaną na rzecz kempingu i zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych gości, w wysokości 150,00 €. Wszystkie osoby, które zostana zastane na Kempingu, a nie beda zgłoszone jako goscie, zostana oddalone z Kempingu.
 8. Maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdami na Kempingu wynosi 20 km/h. Piesi mają pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami. PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI NA DZIECI!
 9. Goście są zobowiązani mieć na uwadze czystość wszystkich obszarów, z których korzystają. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do przewidzianych do tego koszów i kontenerów ustawionych na Kempingu. Pomieszczenia sanitarne goście są zobowiązani pozostawić po sobie w uporządkowanym stanie.
 10. Woda we wszystkich częściach Kempingu nadaje się do picia. Prosimy gości o korzystanie z wody świadomie i z umiarem.
 11. W czasie pobytu gości nie zezwala się na hałasowanie (poprze użycie odbiorników radiowych, telewizorów, instrumentów muzycznych itp.) oraz przeszkadzanie innym gościom głośnymi rozmowami, krzykiem, trzaskami czy w innym sposób, o jakiejkolwiek porze dnia/nocy. Wszystkich gości, którzy przeszkadzają lub w jakikolwiek sposób zakłócają pobyt i urlop innym gościom, bądź w jakikolwiek sposób uszkadzają mienie Kempingu lub innych gości, personel Kempingu może oddalić z Kempingu, pobierając opłatę za pobyt i całą ewentualnie powstałą szkodę.
 12. Całkowity spokój i cisza na Kempingu obowiązują od godz. 23:00 do 7:00 oraz od 13:00 do 15:00.
 13. Zabrania się uszkadzania drzew i pozostałej zieleni w jakikolwiek sposób, zabierania piasku z plaży, ogradzania obszaru, na którym się przebywa oraz wykonywania jakichkolwiek prac na działce kempingowej czy miejscu kempingowym, gdyż w przeciwnym razie pobrana zostanie od gościa każda powstała wskutek tego szkoda, a personel ma w tym przypadku prawo do skrócenia pobytu gościa na Kempingu.
 14. ZABRANIA się rozpalania ognia, co obejmuje każdy rodzaj otwartego płomienia (np. świecy), w jakimkolwiek miejscu w obrębie Kempingu. W domkach mobilnych i na działkach kempingowych dopuszcza się wyłącznie grill gazowy lub elektryczny.
 15. Nie zezwala się na mycie naczyń lub pranie w miejscach to tego nieprzeznaczonych.
 16. Nie zezwala się na mycia pojazdów, przyczep lub łodzi w jakimkolwiek miejscu w obrębie Kempingu.
 17. Nie zezwala się na zatrzymywanie się, gromadzenie i nocowanie na plaży po godzinie 23:00.
 18. ZABRANIA SIĘ poruszania się łodziami, rowerami wodnymi, skuterami i wszelkimi innymi jednostkami pływającymi w ramach strefy do pływania.
 19. Zabrania się pozostawiania na cały dzień/noc leżaków, ręczników, mat czy jakichkolwiek innych rzeczy osobistych na plaży, ponieważ w czasie sprzątania plaży wszystkie te rzeczy zostaną usunięte.
 20. Wybór miejsca na Kempingu (z wyjątkiem działek numerowanych) jest dowolny, przy czym goście są zobowiązani do wykorzystania przestrzeni w sposób racjonalny, biorąc pod uwagę pozostałych gości. Numer miejsca kempingowego przydzielony gościowi na recepcji przy zameldowaniu, gość jest zobowiązany umieścić w widocznym miejscu oraz przy wymeldowaniu zwrócić na recepcji.
 21. Nie zezwala się na parkowanie samochodów osobowych poza jednostkami zakwaterowania. Samochód i pozostałe środki transportu, których nie można umieścić na działce, gość zobowiązany jest parkować poza Kempingiem na zorganizowanym parkingu.
 22. Osoby odwiedzające przyjaciół lub rodzinę będącą gośćmi Kempingu, swoje pojazdy muszą pozostawić na parkingu poza Kempingiem oraz wizytę zgłosić na recepcji. Zezwala się na odwiedziny w godzinach od 8:00 do 21:00, trwające maksymalnie 2 godziny, a jeśli odwiedzający przedłużą swoją wizytę do ponad 2 godzin, zobowiązani są do zapłacenia przy wyjściu wejściówki dziennej w wysokości 10,00 €. W przypadku jeśli odwiedzający opuści Kemping po godzinie 21:00, pracownicy Kempingu są uprawnieni do pobrania opłaty za wejściówkę dzienną w wysokości 10,00 € za osobę od gościa, u którego odwiedzający przebywał, przy jego wymeldowaniu.
 23. Kontrolę stanu wyposażenia domków mobilnych przeprowadza się przy wymeldowaniu gości oraz w przypadku uszkodzenia bądź braków wyposażenia, personel jest upoważniony do pobrania od gościa opłaty za całą powstałą szkodę w rzeczywistej wysokości.
 24. Jeśli odnalezione zostaną pozostawione, zgubione lub zapomniane przedmioty, goście mogą je przekazać na recepcję.
 25. Swoje cenne przedmioty (biżuterię, pieniądze itp.) goście mogą, za opłatą, złożyć w sejfie znajdującym się na recepcji.
 26. HADRIA d.o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualną kradzież, uszkodzenie i utratę mienia gości. Wyłącza się również odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wskutek siły wyższej, stąd rekomenduje się gościom ubezpieczenie swojego mienia.
 27. Poczta dociera do Kempingu w dni robocze w godzinach popołudniowych, a goście mogą ją odebrać na recepcji.
 28. Wszystkie uwagi i skargi goście Kempingu mogą kierować wyłącznie na: reception@hadria.biz
 29. Wszystkim gościom, którzy nie będą przestrzegać jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu oraz w jakikolwiek sposób będą naruszać lub zakłócać pracę Kempingu lub pobyt pozostałych gości, jak również zagrażać mieniu innych, usługa pobytu i zakwaterowania na Kempingu zostanie wypowiedziana, a pracownicy oddalą takie osoby z Kempingu, pobierając od nich opłatę za ewentualnie powstałą szkodę.

Regulamin dla właścicieli zwierząt domowych

 1. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do przedłożenia przy dojeździe na recepcji świadectwa szczepień oraz do opłacenia za zwierzęta opłaty zgodnej z oficjalnym cennikiem Kempingu.
 2. Goście są zobowiązani do prowadzenia zwierząt na smyczy, w kagańcu oraz do trzymania ich przywiązanych również wewnątrz jednostki zakwaterowania. Goście są zobowiązani do posprzątania odchodów swoich zwierząt domowych oraz wyrzucenia ich do przewidzianych do tego koszy.
 3. Zwierzęta domowe można kąpać pod prysznicem tylko pod przeznaczonymi do tego prysznicami znajdującymi się w węzłach sanitarnych.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na recepcję, do sklepów, węzłów sanitarnych i ogólnie wszelkich pomieszczeń zamkniętych, a w szczególności na place zabaw.
 5. Kąpanie zwierząt domowych jest dopuszczone tylko na specjalnie oznaczonej części plaży. Goście, którzy złamią to postanowienie regulaminu, zobowiązani są na wniosek pracowników do zapłacenia kary wysokości 150,00 €.
 6. Zezwala się na pobyt zwierząt domowych na Kempingu, w wyjątkiem zwierząt, które w jakikolwiek sposób mogą doprowadzić do niebezpieczeństwa lub zakłócić bezpieczny i przyjemny pobyt gości. Personel Kempingu jest upoważniony zażądać od właściciela zwierzęcia, który nie przestrzega regulaminu, aby opuścił Kemping.

Wirtualna podróż

Wybierz się na wirtualny spacer po naszym kempingu.

Rozpocznij wycieczkę
Wyznacz trasę

Kliknij i zaplanuj swoją podróż w Google Maps

Obliczymy, jak daleko jesteś od Straško…

Szukasz idealnego miejsca na wakacje położonego w północnej części Chorwacji?

My już tutaj jesteśmy!

Odkryjcie nasz nowy kemping Omišalj na wyspie Krk!

Odwiedź kemping Omišalj

Szukasz idealnego miejsca na wakacje położonego bardziej na południe?

My już tutaj jesteśmy!

Odkryjcie nasz kemping Jezera Lovišća na wyspie Murter!

Odwiedź kemping Jezera