Reist u naar het noorden? Wij zijn er al! Zie wat Camping Omišalj op het eiland Krk te bieden heeft!

Info

Huisregels

Beste gasten, voor een rustig en aangenaam verblijf op Camping Straško, verzoeken wij u om de huisregels na te leven.

Huisregels

 1. Op de camping mogen alleen gasten verblijven die aangemeld zijn bij de receptie, terwijl minderjarige gasten vergezeld moeten zijn van een ouder of voogd. Voor iedere niet aangemelde gast of voor iedere niet aangemelde dienst moet er een bedrag betaald worden voor aangerichte schade aan de camping en voor het in gevaar brengen van de veiligheid van de overage gasten ter hoogte van 1000 HRK. Het niet annmelden van een of meerdere zaken wordt beschouwd als voldoende reden voor het opzeggen van het verblijf.
 2. De receptie behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren en om gasten te verwijderen die de rust en een aangenaam verblijf voor andere gasten verstoren.
 3. De keuze van een plek op de camping is vrij, behalve op genummerde percelen met de verplichting voor een rationeel gebruik van de ruimte, met in acht name van de ruimte van uw buren.
 4. Het is ten strengste verboden, om spijkers te slaan in bomen of op een andere manier bomen te beschadigen, om grind van het strand te nemen, om het terrein waar u verblijft te omheinen of om andere constructie werkzaamheden te verrichten op het terrein waar u verblijft. Standaard omheiningen van riet tot een maximale hoogte van een meter zijn uisluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie van de camping. Eigenaars van stacaravans mogen houten overdekkingen bouwen uitsluitend met toestemming van de directie van de camping (tekening met dimensies en aangegeven kleur – uitsluitend wit of houtkleur, moet toegestuurd worden voor akkoord naar de directie). Het niet nakomen van deze bepalingen kan verder verblijf op de camping opschorten.
 5. Aanmelden op de camping kan vanaf 07.00 uur voor gasten voor een kampeerplek, vanaf 12.00 voor gasten voor een perceel en vanaf 17.00 voor gasten voor een stacaravan. Afmelden op de camping voor gasten van een vrije kampeerplek tot 18.00 uur, voor gasten van een perceel tot 12.00 uur en voor gasten van een stacaravan tot 10.00 uur. Indien u na het aangegeven tijdstip uitcheckt, zullen we genoodzaakt zijn om u een extra verblijf dag in rekening te brengen, alhoewel u de accommodatie niet heeft kunnen gebruiken
 6. De gasten worden verzocht om altijd een pasje bij zich te hebben, gekregen tijdens de aanmelding, die op verzoek verplicht moet worden laten zien aan personeel van de camping.
 7. Personen die vrienden of familie bezoeken op de camping moeten hun voertuig op de parkeerplaats bij de ingagn achterlaten en zich aanmelden bij de receptie van de camping. Bezoektijden zijn van 08:00 tot 21:00 uur. In geval van verblijf langer dan 2 uur op de camping, brengen wij het verblijf in rekening volgens de geldende prijslijst, 70.00 HRK.
 8. De toegang van de auto’s, die op de camping zijn geregistreerd, is slechts mogelijk tussen 07:00 en 23:00 uur.
 9. Het parkeren van personenvoertuigen buiten de accommodatie eenheden is niet toegestaan.
 10. Het plaatsen van tenten en voortenten is toegestaan van 07.00 tot 22.00 uur.
 11. Het nummer van de kampeerplek, gekregen aan de receptie tijdens aanmelding, moet u op een zichtbare plek plaatsen.
 12. Het maken van vuur op de camping, op het strand of in andere gebieden is per wet verboden.
 13. Wij verzoeken u om geen lawaai te maken dat andere gasten kan hinderen, daaronder vallen radio’s, televisies en muziekinstrumenten. Volledige rust en stilte zijn op de camping van 23.00 tot 07.00. De middagrust duurt van 13.00 tot 15.00 uur. Het niet nakomen van deze bepalingen kan verder verblijf op de camping opschorten.
 14. De maximale snelheid voor voertuigen op de camping is 20 km/u. Voetgangers op de camping hebben voorrang op voertuigen.
 15. De gasten dienen ervoor te zorgen dat de ruimte die ze gebruiken netjes en schoon blijft. Vuilnis en afval moet gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde vuilnisbakken of containers, die langs de paden en andere vaak bezochten locaties op de camping te vinden zijn. Laat de ruimtes in de sanitaire blokken netjes achter, zoals u ze ook zelf zou willen aantreffen
 16. Water is drinkbaar in alle delen van de camping. Water is een kostbaar goed en wij vragen u er
 17. Controle van de inventaris van de stacaravans gebeurt op de dag van uw vertrek en iedere schade of verlies is onderworpen aan geldelijke sancties.
 18. In het geval dat u verloren of vergeten voorwerpen vindt, verzoeken wij u dat direct aan de receptie af te geven.
 19. Voor aansluiting en afsluiting van stroom wendt u zich tot de receptie van de camping. Controle van correctheid van de elektra-installatie wordt gedaan door een daarvoor verantwoordelijke werknemer van de camping. Niet correcte elektra-installaties worden afgesloten van het elektranet van de camping.
 20. Aan de receptie kunt u tegen een minimale vergoeding juwelen, geld en andere waardevolle voorwerpen bewaren.
 21. De directie van de camping is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal, ongevallen of beschadiging van goederen en personen. Verantwoordelijk is uitgesloten voor schade door overmacht (noodweer, overstroming, brand, aardbeving, omvallen van bomen, ets.). Gasten worden aanbevolen om hun eigendom en zaken te verzekeren.
 22. Afrekening en betaling van gebruikte diensten kunt u doen op de dag van vertrek of elke dag tot 20.30 uur. Wij raden u aan om dat tenminste een dag voor uw vertrek te doen om lang wachten te voorkomen.
 23. Het is verboden om servies en kleren te wassen op plekken die daar niet toe dienen.
 24. Het is verboden om op het strand te verblijven, overnachten en te verzamelen na 23.00 uur.
 25. Het is verboden om voertuigen of caravans te wassen op het terrein van de camping.
 26. De post komt elke dag in de middag, behalve op zaterdag en zondag, en kan bij de infobalie opgehaald worden.
 27. Eventuele klachten kunt u ons uitsluitend sturen via het e-mailadres: strasko@hadria.biz
 28. Aan gasten die zich niet houden aan deze Huisregels, of aan gasten die met hun gedrag de stilte verbreken en andere gasten lastigvallen wordt het verblijf op de camping opgezegd.

Huisregels voor huisdieren

 1. Huisdieren die gasten kunnen verstoren of hen in gevaar brengen zijn niet toegestaan.
 2. Eigenaren van honden zijn verplicht om hun huisdieren bij de receptie aan te melden met overlegging van een bewijs van inenting. Ze zijn verplicht om hun honden aangelijnd (en gemuilkorfd) te houden en op hun terrein moeten de honden aangelijnd zijn. Eigenaren zijn verplicht om de behoefte die hun huisdieren doen op te ruimen. Niet nakomen van deze bepalingen is onderworpen aan geldelijke sancties volgens de prijslijst van bijkomende diensten.
 3. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de receptieruimtes, in de supermarkt en in de sanitaire voorzieningen.
 4. Huisdieren mogen zwemmen alleen op voor hen bestemde stranden. Zwemmen tussen andere zwemmers is streng verboden.
 5. Huisdieren kunnen douchen bij voor hen bestemde douches. Douchen op plekken die bested zijn voor gasten wordt bestraft.
 6. Huisdieren mogen op geen enkele manier de rust en orde verstoren op de camping.

Virtuele rondleiding

Maak een wandeling over onze camping.

Take the tour
Hoe kunt u ons bereiken

Bereken uw route met behulp van Google Maps

Wij berekenen hoever u nog verwijderd bent van camping straško.

Op zoek naar een vakantiebestemming richting het noorden?

Wij zijn er al!

Zie wat Camping Omišalj op het eiland Krk u te bieden heeft!

Bezoek Camping Omišalj