Kamp je otvoren od 12.04.2024. Do 13.10.2024.

Uvjeti korištenja

Pristup stranicama tvrtke HADRIA d.o.o., u nastavku teksta tvrtka, te sadržanim podacima podložni su navedenim uvjetima i pravilima.

Cjelokupan sadržaj internet stranica www.hadria.biz, www.campingomisalj.com te www.campingstrasko.com i pripadajućih domena zaštićen je autorskim i srodnim pravima, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te se kao takav ne smije distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka tvrtke HADRIA. Objavljeni dokumenti, podaci, fotografije i informacije mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje autorskih i srodnih prava.

Pristupajući, pregledavajući ili koristeći ove internet stranice prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Uvjeta korištenja. Hrvatski sudovi nadležni su za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Informacije koje su objavljene na ovim internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u trenutku njihova unošenja. Bitno je za napomenuti da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti te pouzdanosti podataka objavljenih na ovim stranicama tvrtke. Objavljene informacije ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih odluka. HADRIA d.o.o. neće odgovarati za evenutalnu izravnu ili neizravnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu ili trošak koji su nastali kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija objavljenih na ovim internet stranicama.

Tvrtka u bilo koje vrijeme može bez prethodne najave ažurirati ili izmjeniti podatke na ovim internet stranicama.

Cijene izražene na web stranicama uključuju PDV i ostale poreze, osim ako drugačije nije navedeno na internetskoj stranici, emailu i/ili potvrdi. Molimo Vas da pažljivo promotrite podatke o smještajnoj jedinici i detalje vezane uz ponude i cijenu prije nego rezervirate smještaj. .

Zabranjeno je umnožavanje, reprodukcija ili distribucija dizajna, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa tvrtke HADRIA i/ili kampa Straško te kampa Omišalj bez izričitog pisanog odobrenja od strane tvrtke HADRIA.

Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od Vaše strane ili od strane HADRIA d.o.o., Vaš raskid je moguć u bilo kojem trenutku te znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste web adrese.

Molimo Vas i da obratite pažnju na Politiku privatnosti te Opće uvjete rezervacije tvrtke HADRIA d.o.o.